Jakie prace geodezyjne trzeba wykonać podczas budowy domu jednorodzinnego?

Nadzorowanie budowy domu rodzinnego związane jest z koniecznością dopilnowania wielu kwestii, między innymi prac geodezyjnych. Osoba z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie jest niezbędna na różnych etapach budowy celem dopełnienia odpowiednich formalności – zarówno przed rozpoczęciem oficjalnej budowy, jak również w jej trakcie oraz po zakończeniu. Na wszystkich tych etapach geodeta ma inne obowiązki oraz zadania – ich odpowiednie spełnienie umożliwia przejście do dalszego poziomu budowy, dlatego też należy zadbać o to, aby wszelkie formalności były wykonywane w sposób odpowiedni oraz z uwzględnieniem wszelkich norm i wytycznych. Pozwala to na uniknięcie wielu problemów natury urzędowej i tym samym znacznie przyśpiesza proces właściwej realizacji budowy.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Na samym początku podczas budowy domu jednorodzinnego należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych – mapa ta musi zostać przyjęta oraz zaakceptowana przez odpowiedni wydział geodezyjny i jest niezbędna w celu wykonania przez architekta projektu zabudowy. Geodeta podczas swojej pracy zaznacza na mapie między innymi granice działki oraz jej otoczenie, a także umieszcza informacje na temat sąsiadujących z działką budynków.

Wytyczenie budynków na działce zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Następnie po złożeniu już projektu domu oraz pozwolenia na budowę i ich zaakceptowaniu przez odpowiedni urząd, geodeta musi wytyczyć budynki na działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Podczas tego zostaje między innymi oznaczony zarys fundamentów domu, zostają zainstalowane znaki informujące o głównych osiach budynku oraz charakterystycznych punktach domu i tak zwanych stałych punktach wysokościowych (raperach).

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego po raz kolejny należy zgłosić się do geodety, który wykona tzw. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Ma to na celu potwierdzenie zgodności powstałego budynku z poprzednią ekspertyzą geodezyjną. W tym etapie dokumentacji powykonawczej do obowiązków geodety należy również naniesienie na mapę nowo powstałego domu jednorodzinnego oraz wszystkich przyłączy. Pomiary geodezyjne uzyskane podczas tego procesu muszą być wpisane przez specjalistę do dziennika budowy.

Czas prac geodezyjnych na każdym etapie jest różny i może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni w zależności od lokalizacji oraz kwestii urzędowych. Bardzo dużo zależy też od samej specyfiki działki oraz ewentualnych nieprawidłowościach, które geodeta przy okazji swojej pracy będzie musiał dodatkowo wyjaśniać (np. błędnie wyznaczone granice działki).

Zamierzając budowę domu musisz na początku znaleźć dobrego i rzetelnego geodetę, który wykona wszystkie powyższe prace geodezyjne. Na stronie https://www.poznan-geodeta.pl/uslugi-geodezyjne/ możesz sprawdzić ofertę uprawnionego geodety z Poznania.