Prowadzenie KPiR – czym jest i kogo obowiązuje?

Książka przychodów i rozchodów jest ewidencją przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz kosztów ich uzyskania. Znajdują się w niej wszelkie zakupy, koszty związane z prowadzeniem działalności oraz sprzedane towary i usługi. Zasady prowadzenia KPiR określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie dokumentów zawartych w KPiR następuje wyliczenie podatku dochodowego.

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia KPiR?

Założenie KPiR zależy od wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorstwo. Prowadzą ją podatnicy liniowi oraz ci, rozliczający się na ogólnych zasadach, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Ustawa jasno wskazuje osoby i firmy zobowiązane do założenia KPiR. Są nimi:

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, w przypadku, gdy ich przychód netto nie przekracza równowartości 1,2 mln euro.

Obowiązek prowadzenia KPiR mają także m.in. armatorzy, osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych i na warunkach zlecenia, osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

KPiR nie dotyczy podatników, którzy rozliczają się w formie zryczałtowanej, dokonują usługi przewozu taborem konnym, są adwokatami w zespole adwokackim lub dokonują sprzedaży środków trwałych po zamknięciu działalności.

Jak prowadzić KPiR?

KPiR jest prowadzona według wzoru zawartego w Rozporządzeniu. Najpopularniejszą metodą jej administrowania jest forma elektroniczna, jednak aby ją prowadzić należy spełniać poniższe wymagania:

  • określić na piśmie szczegółową instrukcję programu wykorzystywanego do prowadzenia KPiR,
  • stosować taki program, który zapewni natychmiastowy wgląd w treść zapisów i umożliwi wydruk danych, zgodny ze wzorem,
  • przechowywać dane zapisane na nośnikach tak, aby chronić je przed zniszczeniem, naruszeniem lub modyfikacją w nieuprawniony sposób.

Podatnik, który prowadzi elektroniczną książkę przychodów i rozchodów nie ma obowiązku jej drukowania.

KPiR zakłada się w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zmiana formy opodatkowania narzuca obowiązek prowadzenia książki z dniem 1. stycznia następnego roku podatkowego.

KPiR prowadzi się rzetelnie i niewadliwie. Każda faktura powinna być natychmiast zapisana w księdze. KPiR to dokładnie uporządkowana tabela, prowadzona w języku polskim, w walucie PLN. Księgowanie prowadzi się na podstawie posiadanych faktur i innych dokumentów poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pozycjach.

Prowadzenie KPiR w Krakowie zawsze możesz zlecić profesjonalnemu biurze rachunkowemu Rosco Tax. Zlecając prowadzenie ksiąg biurze masz pewność, że będą one prowadzone w sposób rzetelny, dokładny i terminowy. Jest to świetna opcja dla ludzi nie znających się na księgowości jak i dla osób z deficytem czasu.