Rozwód – jak zrobić go dobrze? Radca prawny niezbędny

Załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych jest dla wielu osób trudnym wyzwaniem

Jest to tym trudniejsze, kiedy dotyczy spraw osobistych. Przykładem mogą być tutaj sprawy rozwodowe, którym towarzyszy wiele emocji, w których może dojść do nieporozumień. Często też okazuje się, że wiele osób gubi się w przepisach prawnych i sposobach załatwiania spraw w sądzie. Jakie są najważniejsze formalności związane z załatwianiem spraw rozwodowych? Czy warto zdecydować się na zatrudnienie prawnika, który poprowadzi sprawę rozwodową?

Jakie formalności są niezbędne, by założyć sprawę rozwodową?

W celu założenia sprawy rozwodowej w sądzie należy przygotować pozew. W jego treści trzeba zawrzeć wszelkie wnioski, o które będzie się prosiło sąd, a także informacje dotyczące sytuacji, która sprawiła, że chce się ten rozwód wziąć. Należy podać także dane pozwanego, czyli drugiego małżonka. Jeżeli mają być przeprowadzane dowody, trzeba je wymienić w pozwie. W przypadku zeznań świadków, trzeba podać ich imiona i nazwiska, a także adresy, na które zostaną wysłane wezwania sądowe dla nich. W pozwie należy także zaznaczyć, czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie jednego lub obu współmałżonków. Następnie należy sprawę opłacić i pozew wnieść do sądu. Zostanie wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Powód może być też ewentualnie poproszony o usunięcie braków formalnych w razie gdyby zaszła taka potrzeba.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie?

Wiele formalności, które trzeba załatwić w czasie składania pozwu o rozwód może przytłoczyć przeciętnego człowieka. Dlatego też w tym czasie warto zdecydować się na zatrudnienie prawnika (np. radca prawny). Taka osoba może nie tylko przygotować pisma procesowe, ale także pomóc opracować całą strategię działania. Jest też możliwość, by reprezentowała ona swojego mocodawcę przed sądem i innymi instytucjami, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Po zakończeniu sprawy rozwodowej, prawnik może również reprezentować daną osobę w sprawie o podział majątku wspólnego, jeśli nie był on dzielony podczas rozwodu.