Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe – różnice

Granice krajów już dawno przestały być przeszkodą. Ludzie z różnych państw prowadzą ze sobą biznesy, wymieniają się informacjami, zakładają rodziny. Jest to w dużej mierze możliwe dzięki temu, że potrzebne dokumenty poddać można profesjonalnemu przekładowi. Ogólnie tłumaczenia można podzielić na dwa rodzaje: zwykłe i przysięgłe. Czym się one różnią?

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe

Mogłoby się wydawać, że tłumaczenia przysięgłe są bardziej merytoryczne od zwykłych. Jest to jednak błędne założenie. W obu przypadkach tłumacz zachowa poprawność gramatyczną oraz językową. To, co jednak różni dwa przekłady to forma prawna. Uwierzytelniony przekład nabiera mocy prawnej, zawsze jest on drukowany na papierze i zawiera pieczęć tłumacza, który ma specjalne uprawnienia zdobyte na skutek zaliczenia egzaminu państwowego oraz zaprzysiężenia przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się na przykład w przypadku aktów ślubów, aktów notarialnych, świadectw ukończenia studiów wyższych, specjalistycznych kursów bądź zaświadczeń lekarskich. Pieczątka tłumacza jest w tej sytuacji poświadczeniem o prawdziwości dokumentu. W każdym innym przypadku sprawdzi się tłumaczenie zwykłe, zarówno jeśli chodzi o treść umów, jak i przekład książki.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Osoby zajmujące się uwierzytelnianiem dokumentów zawsze będą mieć co robić, zwłaszcza jeśli chodzi o języki krajów sąsiadujących z Polską. Przykładowo, jest wiele polsko-niemieckich rodzin oraz firm, które prowadzą biznes za naszą zachodnią granicą. Dlatego też filologia niemiecka to perspektywiczny kierunek. Podobnie zresztą jak filologia angielska tłumaczeniowa. Wiele dokumentów sporządzanych jest właśnie w tym języku. Odpowiednie studia to podstawa, aby poznać dogłębnie dany język i swobodnie się nim posługiwać. Wysokiej jakości kształcenie zapewnia m.in. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (z ofertą można zapoznać się na https://wseh.pl/pl/page/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia.html). Po zdobyciu tytułu magistra należy zaliczyć wspomniany już egzamin. Przyszły tłumacz przysięgły musi być osobą niekaraną i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba świetnie znająca drugi język i mająca dyplom uczelni wyższej może zostać tłumaczem. Jest duże zapotrzebowanie na przekłady najróżniejszych treści: książek, dokumentów czy naukowych artykułów. Niezależnie od charakteru przekładu, powinno być one dokonane w sposób bezbłędny i profesjonalny. Dzięki eksperckim tłumaczeniom wiele barier zwyczajnie przestało istnieć. Przekłady uwierzytelnione pozwalają na zmianę miejsca zamieszkania, współpracę z zagranicznymi kontrahentami czy zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem.