Co to jest windykacja, jakie są jej rodzaje – jakie masz prawa?

Windykacja, najprościej ujmując, jest to dążenie do odzyskania rzeczy, które znajdują się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. W praktyce windykacja dotyczy odzyskania pieniędzy od dłużnika. Oczywiście dane odzyskanie wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Windykacja oparta jest na mediacjach między firmą windykacyjną a dłużnikiem, co odróżnia ją od egzekucji komorniczej. Osoba zajmująca się powyższym odzyskaniem nazywana jest windykatorem. 

Musimy pamiętać, iż najbardziej efektownym narzędziem do odzyskania długu jest szybka reakcja. Stała weryfikacja terminowości, monitorowanie płatności prowadzą do zaoszczędzenia czasu, czego następstwem będzie skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja miękka

Windykacja dzieli się na dwa typy uwzględniając wykorzystywane narzędzia prowadzące do odzyskania długu oraz na poniesione przez nas koszta. Pierwszym z typów windykacji jest tzw. windykacja miękka (polubowna). Oparta jest na łagodniejszym informowaniu, tudzież przypominaniu o terminowej spłacie swoich zadłużeń, bez wywierania presji. Głównymi narzędziami w windykacji miękkiej są: przypomnienia o dokonaniu wpłaty, a następnie wezwania do zapłaty. Zawarta jest w nich informacja o uregulowaniu płatności w wyznaczonym terminie, oraz ostrzeżenie, iż w razie braku wpłaty informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do Biura Informacji Gospodarczej. Jeżeli faktycznie dana należność nie została spłacona, dane dłużnika zostają wprowadzone do rejestru BIG. Obecnie też często spotkać się możemy z wystawianiem opinii o dłużniku, np. na stronie firmy dłużnika lub na przeznaczonych do tego portalach internetowych.

Windykacja twarda

Kolejnym typem, o bardziej zaostrzonym rygorze jest windykacja twarda (sądowa). Jest ona następstwem windykacji polubownej, w wyniku braku efektów spłaty zadłużenia. Celem windykatora w tym wypadku jest analiza kosztów, które poniesie za założenie sprawy. W większości przypadków jest to jedyna skuteczna opcja na odzyskanie długu. Windykacja twarda stosowana jest wobec dłużników, którzy od długiego czasu nie podjęli próby dokonania spłaty. Wobec czego sprawa dotycząca odzyskania należności zostaje przeniesiona na drogę sądową.

Warto pamiętać, że dłużnicy posiadają również swoje prawa. Osoba zadłużona ma pełne prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą wysokości zadłużenia, rat, odsetek i terminu ich spłaty. Przy większej ilości zadłużeń, ma także prawo wyboru w jakiej formie oraz które zadłużenie będzie spłacane jako pierwsze. Dłużnik musi wiedzieć, że windykator nie ma prawa nachodzić go czy też stosować formy zastraszenia. Najprościej ujmując nie ma prawa naruszać prywatności dłużnika. Jeżeli takie prawo zostanie złamane można danego wierzyciela zaskarżyć, wnosząc sprawę do sądu, bądź złożyć bezpośrednią skargę na jego działania.

Więcej o windykacji dowiesz się ze strony firmy wspomagających windykację: https://buzzz24.com