Hydroizolacja fundamentów – jak wykonać izolację przeciwwodną i wodochronną fundamentów?

Aby uniknąć problemów z wilgocią konieczna jest właściwa hydroizolacja fundamentów. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku terenów podmokłych. W tym celu zaprojektować należy instalacje przeciwwodne i wodnochronne, które stanowić będą skuteczną ochronę obiektu.

Hydroizolacja fundamentów budynku

Aby izolacja przeciwwodna była skuteczna konieczne jest zastosowanie przynajmniej dwóch warstw polimerowej papy termozgrzewalnej. Najlepiej, aby taka powłoka wodnochronna wykonana była z papy na osnowie z poliestru lub siatki. Papa termozgrzewalna skutecznie odgradza elementy nośne budynku od wody gruntowej. Konieczne jest jednak wykonanie płyty z betony podkładkowego, na której umieszczona zostanie powłoka uszczelniająca. Warto dodatkowo zastosować szlam uszczelniający. Istotne jest także stan podłoża pod warstwę hydroizolacji. Musi być równe, nośne oraz lekko porowate. Ważne, aby było ono wolne od wszelkich materiałów, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. Dlatego tak ważne jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń pyłowych. Czasem konieczne może być wykonanie warstwy wyrównującej.

Połączenie izolacji poziomej z izolacją pionową

Aby szczelnie połączyć izolację poziomą z pionową konieczne jest, aby warstwa na płycie dennej była wysunięta poza zewnętrzne lico ściany. Minimalna odległość to 10 cm. W związku z tym, że izolacja pionowa nakładana jest na pas izolacji poziomej, to wykonany on musi być z odpowiedniego materiały. Najlepiej jeśli będzie bitumiczny. Podczas łączenia warstwy poziomej i pionowej szczególną uwagę zwrócić należy na fasadę oraz odpowiednią kolejność nakładania warstw papy w narożniku. Ważne jest, aby wszystkie elementy łączone były z niezwykłą dokładnością i precyzją.

Detal przejścia rurowego – istotny element całego procesu

Bardzo ważną kwestią jest detal przejścia rurowego. W przypadku dużego obciążenia wodą konieczne będzie zastosowanie specjalnych kołnierzy uszczelniających. Na rynku dostępne są różne rodzaje kołnierzy uszczelniających. Niezależnie od tego jaki się wybierze, zasada ich stosowania jest zawsze taka sama. Część stała kołnierza musi być osadzona w ścianie fundamentowej podczas jej stawiania. Dlatego ważne jest, aby już zawczasu być zaopatrzonym w wybrany rodzaj kołnierzy uszczelniających. Do kołnierzy mocuje się materiał hydroizolacyjny. Element ruchomy materiału hydroizolacyjnego zapewnia szczelność konstrukcji. Dzieje się tak poprzez działanie zacisku, który uszczelnia przestrzeń pomiędzy kołnierzem stałym a rurą instalacyjną.

Czytaj Więcej