Jakie są konsekwencje niepłacenia podatków?

Obowiązek podatkowy dotyczy praktycznie każdego – od osób prowadzących własną działalność po te, które pracują na etacie.

Zobowiązania podatkowe powinny być regulowane w określonych terminach, ponieważ niepłacenie podatków wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi. Zastanawiasz się, co zrobić, jeśli podatek nie został zapłacony w terminie? Sprawdź, do kiedy należy płacić podatek ZUS, PIT oraz VAT i przekonaj się, dlaczego warto zadbać o terminowe spłacanie zobowiązań wobec urzędów.

Odprowadzanie podatków to obowiązek nie tylko przedsiębiorców

Prawidłowe odprowadzanie podatku to obowiązek podatnika, który odpowiada za rozliczenia z urzędem. Przedsiębiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich pracowników, jednak to pracownik powinien kontrolować, czy podatek jest opłacany we wskazanym terminie i w odpowiedniej wysokości. Pracodawca opłaca zaliczki na podatek dochodowy, a pracownik składa roczne zeznanie podatkowe, czyli PIT, gdzie wyliczany jest całkowity podatek, a w efekcie jego zwrot lub niedopłata.

Chcesz wiedzieć, co może Cię czekać, jeśli przegapisz termin płatności podatku? Sprawdź, co grozi za niepłacenie podatków na: https://pragmago.pl/porada/co-grozi-za-nieplacenie-podatkow. Nie udało Ci się zapłacić podatku w terminie? Chwilowo nie jesteś w stanie uregulować należności? Pierwszy krok to wniosek o odroczenie płatności albo rozłożenie płatności na raty, a w niektórych przypadkach wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

Terminy płacenia podatków – do kiedy musisz opłacić podatki?

Terminowe płacenie podatków jest bardzo ważne: dzięki temu można uniknąć konsekwencji finansowych i odsetek doliczanych za każdy dzień zwłoki. Warto pamiętać, że każdy podatek ma inny termin płatności, dlatego najlepiej już wcześniej zabezpieczyć właściwą kwotę na poczet jego spłaty.

Jakie więc są terminy opłacania podatków w Polsce? Składki na ubezpieczenie społeczne wyliczane przez ZUS należy opłacać do 10. dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni), a zaliczki na podatek dochodowy (PIT) za miesiąc poprzedni do 20. dnia każdego miesiąca (rozliczenie za pomocą ryczałtu, skali podatkowej, podatku liniowego) bądź do 7. dnia każdego miesiąca dla rozliczenia przy pomocy karty podatkowej. Jesteś zobowiązany do opłacania podatku od towarów i usług? Stosowny podatek VAT należy zapłacić do 25. dnia miesiąca po miesiącu albo kwartale, za który się rozliczasz.

Czym grozi niepłacenie podatków?

Odprowadzanie wymaganej kwoty podatku w ustalonym przez urząd terminie to obowiązek podatnika, jednak nie zawsze jest on respektowany. Nie musi to być celowe działanie – niekiedy po prostu możesz zapomnieć o uregulowaniu należności i nieznacznie przekroczyć wskazany termin. Co wtedy?

Pierwszy stopień kary za niepłacenie podatków to odsetki naliczane za zwłokę. Pamiętaj, że urząd nie poinformuje Cię o przekroczeniu terminu, a odsetki zaczną być naliczane automatycznie. To najmniej dotkliwa kara, która uszczupli zawartość portfela w zależności od tego jak szybko zorientujesz się, że termin płatności podatku został przekroczony i jak duże będzie opóźnienie w spłacie.

W sytuacji, gdy niepłacenie podatków ma charakter uporczywy – jest długotrwałe i powtarzalne – urząd może pociągnąć podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej. Oznacza to, że zostanie nałożona kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.