Na czym polega praca rzeczoznawcy samochodowego?

Pomocy rzeczoznawcy samochodowego potrzebujemy zaledwie kilka razy w życiu, a w większości wypadków – nigdy. Tymczasem opinie wydawane przez rzeczoznawcę posiadają ogromną wagę i stają się kluczowym elementem w trakcie procesu postępowania odszkodowawczego. Gdy szkoda zostaje zgłoszona do ubezpieczyciela, bez względu na rodzaj ubezpieczenia, jedna ze stron może zostać zobowiązana do spotkania z rzeczoznawcą samochodowym i pozyskania od niego ekspertyzy.

Czym zajmuje się rzeczoznawca?

Rzeczoznawca może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować dla jednego z ubezpieczycieli. Niezależni rzeczoznawcy prowadzą własne firmy lub współpracują z jednym lub kilkoma stowarzyszeniami, w ramach których wykonują usługę.

Rzeczoznawca samochodowy najczęściej zajmuje się:

 • wyceną wartości samochodów
 • wyceną utraty wartości pojazdu
 • oceną szkód
 • identyfikacją pojazdów oraz dochodzeniem ich historii
 • oceną stanu technicznego pojazdów
 • doradztwem
 • oceną jakości i wartości napraw
 • wydawaniem opinii i ekspertyz niezbędnych w sądzie

Kiedy potrzebujemy rzeczoznawcę samochodowego?

Oprócz przypadków wskazanych powyżej rzeczoznawca samochodowy pomaga w sprzedaży lub zakupie samochodu na rynku wtórnym. Ich doświadczenie umożliwia weryfikację informacji przekazywanych od właściciela, potwierdzenie bez wypadkowości pojazdu, upewnienie się  czy samochód nie jest kradziony. Usługa wykonywana przez rzeczoznawcę pomaga w ustaleniu w miarę obiektywnej wartości auta i tym samym jego ceny. Ekspertyzie można poddać także samochody zabytkowe czy motocykle, ich oryginalność i unikalność.

Rzeczoznawcy samochodowi współpracujący z ubezpieczycielami

Rzeczoznawcy zatrudniani przez towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują ekspertyzy i sporządzają opinie na rzecz swojego pracodawcy, najczęściej w obszarze likwidacji szkody. Do ich obowiązków należy:

 • wykonanie oględzin pojazdów
 • wykonanie dokumentacji i oceny szkody
 • wykonanie wyceny wartości pojazdów
 • wykonanie kosztorysów naprawy i oceny ich wartości

Praca rzeczoznawcy przekłada się bezpośrednio na wysokość odszkodowania przyznawanego klientowi ubezpieczyciela. Jednocześnie jest to najbardziej newralgiczna część ich pracy obarczona wpływami firmy. Od dawna trwają prace polegające na określeniu warunków dopuszczalności ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego niezależnego dla obu stron, a właściwie dla trzech stron szkody. Uczynienia z tej profesji zawodu zaufania publicznego wyrażającego się w sposób obiektywny, pozbawiony stronniczości i zależności zawodowej.

Dowiedz się Więcej