Przedawnienie pożyczki – na czym polega i kiedy następuje?

Pożyczka i kredyt różnią się nie tylko nazwą. To dwa zupełnie różne produkty finansowe. Pożyczka może być na przykład udzielona przez instytucje pozabankowe czy osoby prywatne. Stąd też termin i zasady jej przedawnienia są inne niż dla kredytu. Na czym polega przedawnienie pożyczki i kiedy następuje? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki, a dokładniej ważność pożyczki jest terminem określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 117 KC wszystkie roszczenia majątkowe po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu. Precyzując, jest to czas, po upływie którego roszczenia ulegają przedawnieniu i – jeśli zaistnieją odpowiednie przesłanki – dłużnik może odmówić spłaty. Bieg przedawnienia rozpoczyna się, gdy minie termin spłaty roszczenia. Dotyczy to zarówno pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych, jak i u osób prywatnych. Natomiast sam termin przedawnienia dla obu rodzajów pożyczek jest różny. Podobnie zresztą, jak termin przedawnienia długu bankowego.

Kiedy pożyczka się przedawnia?

Pożyczka pozabankowa przedawnia się po trzech latach. Do tej kategorii zaliczają się także pożyczki brane przez Internet. Jest to dokładnie taki sam termin, jak dla przedawnienia kredytu bankowego. Natomiast przedawnienie pożyczki zaciągniętej u osoby prywatnej wynosi sześć lat. Co więcej, warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 118 KC, termin przedawnienia pożyczki kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego, co często wydłuża termin ważności pożyczki o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia pożyczki?

Bieg przedawnienia pożyczki jest to proces, na który wpływ ma m.in. wierzyciel. Przedawnienie może bowiem zostać przerwane w przypadku zaistnienia jednej z trzech przesłanek, o których informuje § 1. Art. 123 KC. W takiej sytuacji bieg przedawnienia zaczyna być liczony od nowa.

Jakie są przesłanki do przerwania biegu przedawnienia? Przede wszystkim chodzi o sytuację, w której wierzyciel podejmie jakiekolwiek czynności przed sądem czy też innym organem, mające na celu odzyskanie roszczenia. Druga przesłanka dotyczy sytuacji, w której dłużnik uzna swoje roszczenie, w konsekwencji czego rezygnuje z przysługującego mu prawa do ubiegania się o stwierdzenie przedawnienia roszczenia. Trzecia przesłanka ma natomiast związek z rozpoczęciem mediacji przez strony.

Czy warto, by dłużnik czekał na okres przedawnienia?

W sytuacji, gdy dłużnik ma do spłacenia jedną lub kilka pożyczek, nie jest to najlepsza decyzja. Nie warto również czekać na okres przedawnienia, gdy ma on nastąpić dopiero za kilka lat. Warto pamiętać, że każdy wierzyciel ma prawo w każdym momencie „wyzerować” bieg przedawnienia, podejmując jakiekolwiek działania w celu odzyskania długu. Należy mieć na uwadze, że „oczekiwanie” na przedawnienie pożyczki nie zawsze może być korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na rosnące odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kapitału pożyczki.