Rozwód – jakie są jego warunki i skutki? – Poradnik Prawnika

Rozwód to stresujące przeżycia dla obojga małżonków. Jest on orzekany przez sąd w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Niekiedy, nawet jeśli te warunki są spełnione, sąd może nie zgodzić się na rozwód. Jakie są warunki i skutki rozwodu? O czym warto pamiętać?

Warunki rozwodu

Rozwód jest orzekany wtedy, gdy spełnione są dwa warunki określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

  • nastąpił trwały rozpad pożycia,
  • nastąpił zupełny rozpad pożycia.

Prawidłowo funkcjonujące związki to takie, gdzie dwie osoby łączą określone więzi. Dotyczą one uczuć, sfery fizycznej i gospodarczej. Okazuje się, ze do zupełnego rozpadu dochodzi wtedy, gdy wszystkie te więzi ustają w wyniku świadomej decyzji małżonków. Jeśli chodzi o trwały rozpad pożycia, dotyczy on charakteru ostatecznego i nieodwracalnego. W takim wypadku nawet poważne nieporozumienia trwające krótko nie stanowią uzasadnienia do podjęcia rozwodu. Zazwyczaj zalecany jest podjęcie małżeńskiej terapii. O pełnych warunkach rozwodu możesz przeczytać na stronie firmowej krakowskiego adwokata od rozwodów.

Jakie są przeszkody rozwodowe?

Warto podkreślić, że rozwód nie zostanie orzeczony wtedy, gdy wystąpi choćby jedna z przeszkód rozwodowych. Przeszkody te dotyczą braku zgody małżonka niewinnego rozwodu, dobra małoletnich dzieci, czy też sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Bardzo istotną kwestią jest dobro wspólnych dzieci. Rozwód jest niemożliwy wtedy, gdy jego skutkiem będzie ucierpienie małoletnich. Sąd podczas postępowania bada, czy po rozwodzie nie dojdzie do osłabienia relacji rodzicielskich z rodzicem, jakiemu nie zostanie powierzona opieka nad dziećmi.

Skutki rozwodu

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód niesie za sobą szereg skutków majątkowych. Najpoważniejszymi z nich są:

  • podział wspólnego majątku,
  • ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej i ustroju majątkowego,
  • alimenty na byłego małżonka,
  • rozstrzygnięcie o mieszkaniu.

W większości małżeństw obowiązuje wspólnota majątkowa, natomiast po rozwodzie dochodzi do jej ustania. To samo dotyczy ustroju między stronami co do majątku. Od tej pory dana osoba sama zaciąga zobowiązania i za nie odpowiada oraz sama gromadzi własny majątek. Do podziału majątku wspólnego może dojść na kilka sposobów, jakimi są: odrębna sprawa po rozwodzie, postępowanie w trakcie sprawy rozwodowej, jak też w drodze porozumienia na bazie umowy podpisanej przez obie strony.