Stomatolog – czym zajmuje się dentysta?

Najprostsza odpowiedź to oczywiście leczeniem zębów – jest to jak najbardziej prawda. Jednak w zakres kompetencji dentysty wchodzi znacznie więcej – do leczenia zębów dochodzi także leczenie jamy ustnej oraz leczenie stawu skroniowo-żuchwowego człowieka (jest to staw znajdujący się nieopodal ucha, w którym żuchwa łączy się z resztą czaszki). Sama kwestia tytułu – czyli dentysta i stomatolog została w przeszłości prawnie skomplikowana, najpierw jako poprawny wyznaczając tytuł lekarza stomatologa, później lekarza dentysty, teraz jednak oba te tytuły są dopuszczalne i można używać ich wymiennie.

Stomatologia specjalizacją – czy na pewno?

Wydawać by się mogło, iż stomatolog jest już bezpośrednio specjalizacją lekarską, jednak jest to bardzo mylące – ponieważ stomatologia posiada aż dziewięć gałęzi specjalizacji, które wybierają absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego. Z perspektywy osoby niezapoznanej z tematem wydaje się, że dosłownie każdy dentysta zajmuje się zapobieganiem i leczeniem próchnicy oraz leczeniem kanałowym zęba. Tymczasem stanowi to zaledwie jedną specjalizację spośród dziewięciu.

Jakie są specjalizacje stomatologiczne i czym się zajmują?

Stomatologia zachowawcza z endodoncją – czyli specjalizacja, z którą najczęściej każdy człowiek ma do czynienia. Zajmuje się ona tym, co zostało opisane wyżej – czyli profilaktyką powstawania próchnicy, leczeniu jej (jak również innych zmian chorobowych powstałych na zębach). Drugi człon specjalizacji – endodoncja – odpowiada za leczenie kanałowe, czyli tkanki okołowierzchniowe i miazgę zęba – to co znajduje się odrobinę głębiej, dlatego też jest tak bardzo bolesne i zazwyczaj wymaga znieczulenia. Stomatologia zachowawcza z endodoncją to w istocie dwie specjalizacje, jednak są one zazwyczaj łączone.

Stomatologia dziecięca (pedodoncja) – ta specjalizacja zajmuje się leczeniem i profilaktyką jeśli chodzi o dzieci. Tutaj działanie dotyczy zarówno zębów mlecznych, jak i stałych. Duży nacisk jest kładziony na zapobieganie i budowanie mocnych fundamentów dla zęba w przyszłości.

Chirurgia szczękowo-twarzowa – leczy zmiany nowotworowe i zapalne mające miejsce w obrębie czaszki, do tego dochodzi też leczenie złamań twarzoczaszki.

Protetyka stomatologiczna – specjalizacja zajmująca się uzupełnianiem ubytków w zębach. Inaczej – przywracaniem pierwotnego stanu uzębienia, które zostało utracone w wyniku urazu czy choroby.

Ortodoncja – w tej specjalizacji stosuje się aparaty ortodontyczne. Jest to druga najpopularniejsza specjalizacja i jej specyfika jest powszechnie znana. Zajmuje się diagnozowaniem i korektą wad zgryzu wszelkiego rodzaju.

Periodontologia – jako dziedzina medycyny skupia się ona na przyzębiu i błonie śluzowej w jamie ustnej. Przyzębie jest także inaczej nazywane aparatem zawieszeniowym zęba. Periodontologia zajmuje się leczeniem chorób w tych miejscach.

Więcej informacji o wyżej wymienionych specjalizacja dowiesz się ze strony: https://www.neodentica.pl/

Istnieją także dwie specjalizacje dostępne dla absolwentów kierunku lekarsko-stomatologicznego, jednak nie są one ściśle związane ze stomatologią jako-taką  – zdrowie publiczne i epidemiologia, które zasadniczo są dostępne dla wszystkich absolwentów specjalizacji medycznych.