Szkolenia z prawa pracy w Krakowie

O dzisiejszym rynku pracy mówi się, że jest zdominowane przez pracowników, żądnych jak najlepszych dla siebie posad oraz wszystkich możliwych świadczeń. Pracownicy są również coraz bardziej świadomi praw i obowiązków, co niejako wymusza na właścicielach firm i kadrze zarządzającej personelem ciągłe poszerzanie wiedzy z zakresu prawa pracy i dynamicznie pojawiających się w nim zmian. W Krakowie nie brak miejsc, w których można odbyć tego typu szkolenia, jednak my zaprezentujemy dzisiaj trzy najlepsze naszym zdaniem firmy szkoleniowe w tym mieście.

GenWhy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy w dziedzinie prawa pracy. Jest to niezbędny element dzisiejszego egzystowania na rynku pracy. W programie szkolenia znaleźć można najważniejsze kwestie, związane choćby z rozmowa kwalifikacyjną, jej prawidłowym przebiegiem czy kompletem niezbędnych dokumentów, jakie musi przedstawić kandydat. Na liście zagadnień jest również nawiązanie stosunku pracy, czyli rodzaje poszczególne umów i związane z nimi kwestie, a także całkiem podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, takie jak zasada wolności pracy czy odpłatności pracy oraz na przykład prawo do odpoczynku. Innymi poruszanymi kwestiami są: regulamin pracy, prawa i obowiązki pracodawcy podczas trwania umowy z pracownikiem, zmiany umowy o pracę, rozwiązanie umowy oraz roszczenia z tym związane.

PolExpert

Drugą propozycja szkolenia związanego stricte z prawem pracy będzie szkolenie prowadzone przez firmę PolExpert. Tutaj nie mamy do czynienia z jednym szkoleniem rozbitym na poszczególne tematy, ale raczej z osobnymi zagadnieniami, jakie każdy może chcieć poszerzyć bez konieczności omawiania innych, być może znanych kwestii. Firma oferuje takie zajęcia, jak warsztaty z czasu pracy w bieżącym roku dla zaawansowanych, gdzie będzie można znaleźć opłacalne oraz elastyczne rozwiązania dla pracodawców, a także szkolenie dotyczące rewolucji w HR-ach zgodnie ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, a także szkolenie związane z zatrudnianiem cudzoziemców do pracy w Polsce w świetle znowelizowanej ustawy.

INFOR Training

Ostatnią naszą propozycją szkolenia INFOR Training. Tutaj również można spotkać się z szeregiem intensywnych i zaawansowanych szkoleń z zakresu konkretnych zagadnień związanych z prawem pracy. I tak w Krakowie można skorzystać z  warsztatów związanych z czasem pracy w nowym, 2018 roku, znajdując jak najoptymalniejsze rozwiązania dla pracodawców w świetle dynamicznie dziejących się zmian w ustawodawstwie. W Krakowie można również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rewolucji związanej ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ale również z zatrudniania do pracy obcokrajowców. Do chętnie wybieranych szkoleń należą również te o zatrudnianiu, aktach osobowych i ochronie danych osobowych czy z możliwości przetwarzania danych osobowych przez rekruterów w 2018 roku.