Za niska wycena szkody OC? Skorzystaj z oferty odkupu odszkodowań

W Polsce istnieje nakaz ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Chcąc poruszać się legalnie po drogach, należy co rok płacić wysokie składki ubezpieczeniowe. Gdy jednak dochodzi do kolizji i powstania szkody, ubezpieczyciele nie zawsze są skorzy do wypłacenia należnego odszkodowania. Bardzo często zdarza się, że przyznane w ramach polisy odszkodowanie jest wielokrotnie zaniżone, co dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych przynosi bardzo wysokie straty. Spotykając się z niesprawiedliwą wyceną, można jednak złożyć reklamację lub w przypadku, gdy to nie pomoże udać się do sądu.

Jak walczyć o dopłatę do odszkodowania?

Chcąc zmienić decyzję ubezpieczyciela o wysokości przyznanego odszkodowania, klient ma kilka możliwości. Może:

  • złożyć reklamację,
  • złożyć pozew do sądu,
  • sprzedać odszkodowanie kancelarii prawnej

W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację, a dopiero po jej odrzuceniu jest sens myśleć nad innymi krokami. Niekiedy ubezpieczyciel uzna argumentację poszkodowanego, jednak nie dzieje się to zbyt często.

Dopłata do odszkodowania – droga sądowa

Chcąc uzyskać dopłatę do odszkodowania, przeważnie trzeba jednak udać się do sądu. Wymaga to pewnej biegłości w prawie, co nie dla każdego jest korzystne, gdyż wymaga również sporej atencji. Jeśli sprawa jest oczywista, a ubezpieczyciel ewidentnie dopuścił się nadużycia i rażąco obniżył kwotę odszkodowania, warto udać się do kancelarii prawnej, która będzie prezentowała interesy klienta w sądzie. To, czy warto wstąpić na drogę sądową, jest zależne od kwoty, o którą będzie się walczyć i trzeba to rozpatrywać w kontekście konkretnej sytuacji.

Sądzenie się przez kancelarię czy sprzedać odszkodowania OC?

W tym miejscu pojawiają się dwie możliwości. Można wynająć kancelarię, która będzie reprezentować interesy klienta przed sądem i za to zapłacić. Można także sprzedać odszkodowanie wyspecjalizowanej firmie odszkodowawczej, która po ocenie sytuacji sprawdzi, jaka jest szansa na uzyskanie odszkodowania i odkupi do niego prawo od poszkodowanego. Jest to zdecydowanie łatwiejsze organizacyjnie dla poszkodowanego przed towarzystwo ubezpieczeniowe, gdyż cała transakcja zamyka się pomiędzy poszkodowanym a firmą. Wyrok sądu i decyzja o przyznaniu dopłaty do odszkodowania nie jest już problemem poszkodowanego. Wadą takiego rozwiązania jest to, że prowadząc przed sądem sprawę samemu, można wyjść na tym lepiej finansowo, jednak trzeba pamiętać, że wymaga to dużo zaangażowania, a także jest ryzyko, że nie wszystko pójdzie po myśli klienta.

Dowiedz się Więcej