Co to jest i jak działa bitcoin?

Najwięcej wyjaśnień padających w odpowiedzi na pytanie co to jest bitcoin?” głosi na początku, że należy on do grupy kryptowalut. Czym jednak w ogóle są kryptowaluty? Rozszerzając i zgłębiając pojęcie bitcoinu, można sięgnąć do jednej z definicji, opierającej się na twierdzeniu, iż są to cyfrowe waluty, które korzystają z kryptografii w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zweryfikowania transakcji w swojej sieci.

Bitcoin – pierwsza kryptowaluta

Pierwszą kryptowalutą jest właśnie bitcoin. Warto tutaj zaznaczyć, że cechą charakterystyczną kryptowalut, a także w dużym stopniu ich fenomenem, jest fakt, że nie wymagają żadnego banku centralnego, by zapewnić bezpieczeństwo lub utrzymać kontrolę nad podażą pieniądza. Mechanizm kontroli inflacji został zawarty w kodzie bitcoina, dzięki czemu liczba jednostek waluty została ograniczona do 21 milionów. Ma to swoje konsekwencje: nie jest możliwym sztuczne obniżenie wartości bitcoina poprzez na przykład drukowanie pieniędzy, nie mających pokrycia w dobrach trwałych, jak to miało już miejsce w przypadku dolarów. Wspomniane kwestie przyczyniły się do tego, że bitcoin określany jest mianem waluty deflacyjnej. Oznacza to, że zwiększa swoją siłę nabywczą dopiero po upływie określonego czasu; staje się wówczas bardziej wartościowy.

Bitcoin walutą globalną?

Z czasem bitcoin zaczął aspirować do bycia walutą globalną, wobec tego stało się konieczne podjęcie odpowiednich kroków. Omawiana kryptowaluta została podzielona na 100 milion mniejszych podjednostek, nazwanych „satoshi” – prawdopodobnie na cześć swojego twórcy. Satoshi można uznać za odpowiedniki groszy w przypadku złotówek, czy też centów w przypadku dolarów. Warto zaznaczyć, że z racji tego, iż bitcoin jest oparty na kodzie open source, jest jawny i dostępny do wglądu dla każdego zainteresowanego. Pozytywnym aspektem używania tej kryptowaluty jest możliwość zachowania sporej anonimowości, choć – to należy podkreślić – niecałkowitej.

Jak działa bitcoin?

Pierwszy krok zaczyna się w momencie zainstalowania na komórce lub komputerze portfela Bitcoin. Wówczas zostanie wygenerowany pierwszy adres owej kryptowaluty. Jej funkcjonowanie bywa przyrównywane do sposobu działania e-maili, jednak podstawowa różnica zasadza się na tym, że adres bitcoin powinien być wykorzystywany tylko raz. Łańcuch bloków, jako swoisty odpowiednikiem salda, jest współdzielonym zapisem transakcji, na którym opiera się cała sieć Bitcoin – są w nim zapisywane wszystkie potwierdzone transakcje. Integralność i porządek chronologiczny łańcucha bloków są zapewnione przez kryptografię. Portfele bitcoin zawierają porcje tajnych danych, które są nazywane kluczami prywatnymi, albo seedami. Używane do podpisywania transakcji zawierają matematyczny dowód, że pochodzą od właściciela portfela. Wszelkie transakcje ulegają rozpowszechnieniu pomiędzy użytkownikami i zwykle zaczynają być potwierdzane przez sieć w ciągu 10 minut w procesie zwanym wydobywaniem. Wydobywanie jest natomiast rozproszonym systemem konsensu, używanym do potwierdzenia oczekujących transakcji przez włączanie ich do łańcucha bloków. Proces zapewnia między innymi chronologiczność zdarzeń w łańcuchu i chroni neutralności sieci. Aby transakcje zostały potwierdzone, muszą być ułożone w blok spełniający bardzo ścisłe zasady kryptografii, które następnie zostaną zweryfikowane przez sieć.