Czym są parabanki?

Parabanki – zagrożenia i regulacje prawne

Nie dla wszystkich korzystających z parabankowych chwilówek jest oczywiste, że chociaż parabank działa w podobnym zakresie, co bank, to jednak jest zdecydowanie odrębną instytucją i jako taka nie podlega prawu bankowemu. To również z tego względu spotykamy się z pożyczkami, a nie kredytami, ponieważ te drugie zarezerwowane są właśnie stricte dla instytucji bankowych. Polskie prawo nie określa dokładnie charakteru ani ich działalności, co nierzadko prowadzi do różnych trudnych sytuacji.

Czym w Polsce jest parabank?

Można by powiedzieć, że są to firmy wykonujące działalności depozytowe. W tym zakresie działają też kasy oszczędnościowo-kredytowe, biura związane z usługami płatniczymi czy instytucje elektronicznego pieniądza. Parabankami nazywane są dla odróżnienia firmy działające analogicznie do banków, które jednak nie podlegają pod nadzór. Od strony prawnej firmy pożyczkowe mają obowiązek stosować się do prawa zawartego w ustawie o kredycie  konsumenckim. Drugą regulacją prawną, do której muszą się stosować, są wszelkie rozporządzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku firm pożyczkowych dane związane z ich zadłużeniem czy innych statystyk nie muszą zostać ujawnione.

Idą zmiany dla firm pożyczkowych

Popularność w Polsce firm pożyczkowych jest ogromna – Polacy mają do nich zaufanie, chętnie i często korzystają z ich ofert, co widać choćby po ilości prowadzonych przez Internet rankingów najlepszych pożyczek na dany miesiąc. Nie obawiamy się ewentualnych kłopotów ze spłatą czy wyższych kwot do spłacenia. W marciu zeszłego roku powstał pomysł uregulowania w jakiś sposób firm działających analogicznie do banków. Według projektu KNF wciąż nie będzie sprawować władzy nad para bankami, ale ma wprowadzić ich rejestr. Co do samej działalności KNF, będzie w posiadaniu listy tych z firm, co do których wiarygodności istnieją wątpliwości.

Największe niebezpieczeństwa, których się nie spodziewasz

Wśród największych zagrożeń, jakie niosą ze sobą pożyczki parabankowe, nie są nawet niekiedy całkiem spore odsetki do spłacenia czy krótki czas, jaki konsument ma na zwrócenie pożyczonej kwoty. Jedną z rzeczy, o których często nie myślimy, jest pożyczanie pieniędzy od firm pożyczkowych na spłacenie innego zadłużenia, które przez odsetki rośnie do gigantycznych rozmiarów z dnia na dzień. Takie działania powodują coraz większe zadłużenia, a w efekcie dotarcie do spirali zadłużenia, z której nie tak łatwo się wydostać.