Dłużnik zajętej wierzytelności – sytuacja prawna

Wielu przedsiębiorców, nie mając żadnych długów, czasem otrzymuje od komornika pismo – zajęcie wierzytelności w którym mianowani są dłużnikiem zajętej wierzytelności. Niejeden z nich w takiej sytuacji doznał przynajmniej lekkiego szoku a nie ma się czego bać. Dłużnik zajętej wierzytelności to podmiot (osoba, firma, instytucja…) który jest dłużnikiem dłużnika przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, czyli zobowiązanego.

Przykład. Komornik prowadzi egzekucję przeciwko właścicielowi firmy X. Owa firma X sprzedała niedawno towar firmie Y udzielając jej jakiegoś terminu zapłaty czyli kredytu kupieckiego. Załóżmy że termin zapłaty jeszcze nie minął i firma Y jeszcze nie dokonała zapłaty firmie X. Komornik prowadzący egzekucję przeciwko właścicielowi firmy X dowiedział się o tym, że X ma wierzytelność w Y czyli że Y ma dług wobec X. Komornik zajmuje tę wierzytelność wysyłając zajęcie do Y i w zajęciu owym wzywa Y do zapłaty jako dłużnika zajętej wierzytelności zobowiązanego. Informację o tym, że firma Y jest winna pieniądze firmie X komornik uzyskał najprawdopodobniej z faktury sprzedaży bezpośrednio u dłużnika bądź w obsługującym go biurze rachunkowym lub od doradcy podatkowego: http://pamietnikwindykatora.pl/czy-biuro-rachunkowe-musi-udzielic-informacji-komornikowi/. Co istotne, komornik nie ma prawa w takiej sytuacji skierować egzekucji przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności. Mógłby tak uczynić dopiero w jednym z dwóch przypadków. Pierwszy przypadek, to gdyby dłużnik przeciwko któremu komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne (czyli firma X), uzyskał sądowy tytuł wykonawczy przeciwko tej firmie. A drugi przypadek, to gdyby wierzyciel na rzecz którego komornik prowadzi egzekucję przeciwko firmie X, wstąpił w jej prawa do wierzytelności i uzyskał na siebie sądowy tytuł wykonawczy: http://pamietnikwindykatora.pl/co-oznacza-zajecie-wierzytelnosci/

Inny przykład dłużnika zajętej wierzytelności. Zajęcie wierzytelności w Urzędzie Skarbowym, tej będącej nadpłatą podatku. Wierzytelności która przysługuje X, gdyż nadpłacił na przykład VAT (ale osoby prywatne jak wiemy, też miewają nadpłatę podatku – dochodowego). Komornik wystosowuje zajęcie do Urzędu Skarbowego i zwraca się do Urzędu Skarbowego per jak? Tak jest per „dłużnik zajętej wierzytelności”.

Specyficzny rodzaj dłużnika zajętej wierzytelności to także bank. Środki dłużnika zgromadzone na przykład na koncie osobistym też są wierzytelnością którą dłużnik ma w banku. Napisałem „specyficzny” bo wszak bank nie spóźnia się z zapłatą tych środków właścicielowi konta bankowego; znajdują się te środki cały czas do dyspozycji właściciela tegoż konta. Jednak komornik, zajmując konto bankowe dłużnika zwraca się do banku też per „dłużnik zajętej wierzytelności”.

Jeżeli dłużnik jest zatrudniony, to u pracodawcy ma wierzytelność – z tytułu wynagrodzenia. Pracodawca też więc może być dłużnikiem zajętej wierzytelności.

Dłużnika zajętej wierzytelności określa się też mianem: „trzeciodłużnik”. I nie należy mylić dłużnika z trzeciodłużnikiem.