Deklaracja PIT-11 – najważniejsze informacje

Każdy przedsiębiorca, zatrudniając w poprzednim roku pracownika, do końca lutego każdego kolejnego roku ma obowiązek dostarczyć PIT 11. Jest to dokument, który przekazuje się pracownikowi bez względu na to, czy pracował on na podstawie o umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Co jeszcze trzeba wiedzieć o deklaracji PIT 11?

Czym jest PIT 11?

PIT 11 jest drukiem, który informuje o przychodach, dochodach, kosztach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy pamiętać, że w PIT 11 oprócz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach znajdą się też dane mówiące o kosztach uzyskania przychodu i pobranych składkach ZUS i zdrowotnych. PIT-11 może również zawierać dane dotyczące przychodu z różnych źródeł nie tylko z umowy o pracę, czyli np. praw autorskich, prac wykonywanych w czasie tymczasowego aresztowania czy działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie.

Dane znajdujące się w formularzu są potrzebne, aby dokonać rozliczenia podatkowego z fiskusem. Czas na przygotowanie zeznania osoby otrzymujące PIT 11 mają do końca kwietnia. Dane z druku należy wykorzystać, do sporządzenia zeznania rocznego PIT 36 lub PIT 37. Osoby otrzymujące więcej niż jeden PIT 11 do rozliczenia wykorzystają dane ze wszystkich formularzy. Od uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodów płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek oraz składki zgodnie ze skalą podatkową. Jej stawki wynoszą 17 i 32% w zależności od uzyskiwanych dochodów.

Kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT11?

Pracodawca/zleceniodawca obowiązkowo musi dostarczyć podatnikom PIT 11 do końca lutego każdego roku. Zobligowany jest również do dostarczenia formularza do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Terminem granicznym jest tu 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jak wygenerować PIT 11 dla pracownika?

Do przygotowania PIT 11 pracodawca potrzebuje szeregu informacji podatkowych. Wśród tych najważniejszych wymienia się m.in.

  • wysokość zarobków zatrudnianego w poprzednim roku podatkowym (wynagrodzenie brutto),
  • wysokość kosztów uzyskania przychodów, koszty pobranych zaliczek podatkowych, kwot zapłaconych na składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

Oprócz tego musi się dysponować danymi pracownika/zleceniobiorcy.

Formularz PIT 11 to 9-stronicowy dokument podzielony na działy oznaczone literami (od A do I). Deklarację podatkową można pobrać samodzielnie z sieci lub odpowiedni formularz otrzymać w urzędzie skarbowym. PIT 11 można wypełnić ręcznie lub elektronicznie. Obecnie generowanie deklaracji PIT-11 proponuje wiele programów księgowo-kadrowych działających online. Pozwalają one uniknąć żmudnego i czasochłonnego obliczania i wprowadzania danych o wynagrodzeniach zatrudnionych osób. Generowanie deklaracji PIT-11 nastąpi automatycznie na podstawie wpisanych wcześniej do systemu danych. Programy księgowe online pozwalają również od razu wysłać formularz do urzędu skarbowego lub/i samego zainteresowanego.

Zmiany w deklaracji PIT 11 w 2020 roku

W 2019 roku weszły zmiany dotyczące deklaracji PIT11. Obowiązują one przedsiębiorców, którzy ten formularz będą przygotowywać w 2020 roku za rok podatkowy 2019. Zgodnie z nowelizacjami PIT 11 należy przekazywać do urzędów skarbowych do końca stycznia danego roku (za rok poprzedni). Ważna zmiana to ta, że druk przekazuje się teraz tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, nie ma możliwości przekazania PIT 11 w wersji papierowej.