Jak chronić swoje oszczędności przed inflacją?

Rok 2020 stanowi bardzo duże wyzwanie dla wszystkich osób, które dysponują oszczędnościami stanowiącymi zabezpieczenie na przyszłość. Zgodnie ze statystykami, znacząca większość Polaków posiada oszczędności, trzyma je na kontach oszczędnościowych i lokatach bankowych. Obecna sytuacja związana ze zmniejszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej skutecznie minimalizuje szansę na realne zyski z tego typu gromadzenia środków. Żyjemy w czasach, gdzie lokata o oprocentowaniu 1% w skali roku stanowi świetną okazję. Jakie zatem mamy alternatywy od trzymania pieniędzy na lokatach? Jak chronić swoje ciężko zarobione pieniądze przed zjadającą je inflacją? Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań na zainwestowanie swoich oszczędności.

Inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne stanowią bardzo perspektywiczną alternatywę w stosunku do zwykłych lokat nieprzynoszących w dłuższym terminie żadnych sensownych zysków. Obecnie rynek funduszy inwestycyjnych jest bardzo bogaty, w związku z czym każda osoba ze zgromadzonymi pieniędzmi znajdzie produkt idealny dla siebie. Fundusze charakteryzują się tym, że inwestują ona aktywa w inne instrumenty finansowe – zarówno bezpieczne obligacje państwowe, jak i bardziej ryzykowne akcje spółek lub instrumenty pochodne. Mamy możliwość dobrania takiego funduszu, który będzie tożsamy z naszymi celami inwestycyjnymi. Jeśli wolimy bezpieczeństwo naszego kapitału, możemy ulokować środki właśnie w funduszu bezpiecznym, inwestującym w bardzo stabilne aktywa. Jeśli jednak nasz apetyt na ryzyko jest większy, możemy zaryzykować i zdeponować środki w funduszu inwestycyjnych o agresywnym profilu, który pozwoli nam na większe szansę zysku przy jednocześnie dużym ryzyku utraty naszych środków.

Samodzielne inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych 

Jeśli fundusze inwestycyjne nam nie odpowiadają ze względu na brak aktywnej decyzyjności względem wyboru aktywów, możemy na własną rękę rozpocząć przygodę z inwestycją w papiery wartościowe. Obecnie wielu brokerów oferuje platformy maklerskie, za pośrednictwem których możemy dokonywać zakupów akcji i obligacji. Tego typu inwestycje oczywiście wiążą się z dużym ryzykiem, dlatego swoje pierwsze kroki w inwestowaniu powinniśmy skierować w stronę rzetelnej edukacji. Bez podstaw z obszaru analizy fundamentalnej, analizy technicznej i psychologii inwestowania ciężko nam będzie w solidny sposób podjąć racjonalne decyzje inwestycyjne. Jeśli jednak poświęcimy trochę czasu na wdrożenie się w tego typu zagadnienia, ewentualne zyski sprawią nam z pewnością bardzo dużą satysfakcję.

Inne samodzielne inwestycje

Oprócz Giełdy Papierów Wartościowych istnieją inne, alternatywne źródła inwestycji swoich oszczędności jak rynek Forex, inaczej nazywany rynkiem walutowym lub rynek kryptowalut. Są to jednak niesamowicie płynne rynki, które obarczone są bardzo dużą zmiennością, a co za tym idzie ryzykiem utraty środków. Dlatego przed decyzją o ulokowaniu oszczędności powinniśmy dokładnie poznać zarówno specyfikę rynku, jak i swoje preferencje co do ograniczania ryzyka inwestycyjnego.