COVID 19 – Jak epidemia wpłynie na wartość polskiej waluty?

Epidemia koronawirusa, która już od wielu miesięcy przetacza się po całym świecie nie oszczędza również rynku walutowego, nowy wirus oprócz bardzo wysokiej śmiertelności spowodował ogromne zawirowania w całej światowej gospodarce. Zamknięcie zakładów pracy, spadki w sprzedaży oraz produkcji a także osłabiony import i eksport mogą stać się przyczyną ogólnego światowego kryzysu. Efekty działalności koronawirusa widać także bardzo dobrze w notowaniach kursów walut.

Stabilny kurs złotego w czasie epidemii

W obecnym czasie zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami specjalistów kurs złotego po początkowym spadku ustabilizował się bardzo szybko i do dnia dzisiejszego trwa ta stabilizacja. W pierwszej fazie epidemii można było zauważyć, iż złoty znacznie osłabił się w stosunku do innych walut, które stosowane są najczęściej do rozliczania w handlu zagranicznym, między innymi: dolara amerykańskiego oraz euro. Obecnie złotówka powoli pnie się w górę a tym samym odbudowuje swoją wcześniejszą pozycję na rynku. Jest to spowodowane przede wszystkim bardzo dużym wsparciem ze strony rządu w kierunku polskich firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Według przeprowadzonych badań szacuje się, iż polska waluta osiągnie pierwotne wartości z przed wybuchu pandemii, jednakże może to nastąpić w ciągu 12 miesięcy.

Złoty w przyszłości   

Koronawirus spowodował nieznaczne osłabienie polskiej waluty w porównaniu z innymi, aczkolwiek według analityków najistotniejsze będą najbliższe miesiące, bowiem to co będzie się działo w najbliższym czasie w zdecydowanej mierze zależeć będzie od nastawienia inwestorów do rynków, które zaczną powoli się otwierać. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na Brazylię, która w tym momencie znajduje się w bardzo poważnym kryzysie walutowym, bowiem w tym kraju rynki walutowe mały problemy już nieco wcześniej a pandemia koronawirusa tylko je pogłębiła. Należy pamiętać iż na polską walutę w przyszłości może mieć wpływ sytuacja, która występuje we Włoszech, gdyż tam w ostatnim czasie odnotowywana jest olbrzymia, największa w historii nierównowaga budżetowa, a jednocześnie bardzo duże zadłużenie. Jeżeli euro będzie miało problemy w związku z destabilizacją to polska waluta może sporo tracić w stosunku do dolara, oraz euro. Takie sytuacje choć obecnie nie mają miejsca warto brać pod uwagę.

Przepływ środków w obie strony

Bardzo ważnym elementem który ma wpływ na wartość złotówki jest również utrzymanie stałego przepływu środków w obie strony, to znaczy do kraju i odwrotnie, bowiem brak stałego przepływu mógłby w znaczny sposób osłabić walutę polską. Jednakże na tą chwilę taki scenariusz jest mało prawdopodobny, gdyż obecnie polska gospodarka coraz bardziej się rozwija, otwiera na świat, jednakże jednocześnie jest uzależniona od zakupu wielu dóbr pochodzących z zewnątrz. Wartość polskiej złotówki związana jest także z cenami paliwa oraz innymi komponentami i surowcami, których ceny w każdej chwili mogą wzrosnąć. Należy pamiętać, iż w przypadku osłabienia złotówki w tym samym czasie zwiększeniu ulegają koszty wytwarzania. Obecnie jednak taki mechanizm nie jest uważany za możliwy do wystąpienia, bowiem oczekiwane jest utrzymywanie się obecnej sytuacji oraz powolne odrabianie strat.