Lokata bankowa – jak obliczyć zysk na lokacie?

Lokata bankowa aktualnie stanowi jeden z najlepszych i najczęściej wybieranych przez ludzi sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Przemawia za tym przede wszystkim to, że lokaty są w pełni bezpiecznymi formami oszczędzania pieniędzy, a co więcej uzyskany dzięki nim zysk jest już z góry określony. Decydując się na lokatę nie musimy się zatem zupełnie obawiać o utratę swoich środków, czy też jakiekolwiek inne ryzyko, które towarzyszy innego rodzaju inwestycjom.

Jednakże to, ile konkretnie zarobimy na danej lokacie jest uzależnione między innymi od tego jakie jest jej oprocentowanie, czas trwania, kapitalizacja odsetek, inflacja, podatek od zysków kapitałowych oraz kwota, jaką w niej zdeponujemy. W związku z tym, jeśli zależy nam na tym, aby dokładnie obliczyć to, jaki zysk na danej lokacie osiągniemy, musimy uwzględnić do jego obliczenia wszystkie wyżej wymienione czynniki.

Jak obliczyć zysk na lokacie?

Jak się okazuje najpopularniejsze na rynku są lokaty 3,6 i 12-miesięczne ze średnią wielkością oprocentowania od 0,7 do 3% w skali całego roku. Warto również zauważyć, że przyjęte na danej lokacie oprocentowanie może być zmienne lub stałe. Spróbujmy sprawdzić na konkretnym przykładzie jak liczyć zyski z lokaty. Zatem, ile zysku osiągniesz jeśli założysz dla przykładu 6-miesieczną lokatę na kwotę 50 000 złotych, przy założeniu stałego opracowania na poziomie 3% w skali całego roku i kapitalizacją odsetek po 2 miesiącach? Przede wszystkim, aby obliczyć uzyskany przez nas zysk na tej lokacie musimy posłużyć się następującym wzorem:

Zysk = x * p / 100 * d / 365,

gdzie x to kwota kapitału, p oprocentowanie, a d to czas trwania danej lokaty, wyrażony w dniach (należy zwrócić uwagę na to, że niektóre miesiące mają 30, a inne 31 dni).

Zatem, w tym konkretnym wypadku obliczenia będą wyglądały następująco:

Zysk = 50 000 * 3/100 * 181/365 = 743,84 zł

W związku z tym, czy po 6 miesiącach z lokaty będziemy mogli wyciągnąć 50 743,84 zł? Niestety, nie do końca tak jest.

Podatek od zysków kapitałowych

Musimy jeszcze pamiętać o tym, że od naliczonych nam przez bank odsetek trzeba odliczyć podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Co za tym idzie, w efekcie końcowym nasz zysk netto z takiej półrocznej lokaty wyniesie o 141,33 zł mniej niż obliczyliśmy wcześniej, czyli dokładnie 602,51 zł. Podsumowując tyle właśnie zarobimy na półrocznej lokacie, oprocentowanej stale na poziomie 3% w skali roku, wpłacając na nią 50 000 zł. Być może suma zysku, jaki możemy osiągnąć na lokacie nie jest zawrotna, ale z pewnością jest w pełni bezpieczną formą oszczędzania dodatkowych pieniędzy.

Kliknij Tutaj i dowiedz się jak więcej o obliczaniu zysków na lokatach.