Obowiązki współkredytobiorcy – co warto o nich wiedzieć

Kredyty oraz pożyczki są bardzo powszechnym sposobem na dodatkową gotówkę. Korzystamy z nich bardzo często, szczególnie podczas poważnych i kosztownych inwestycji, jakimi są przede wszystkim budowa domu lub zakup mieszkania, czy też samochodu. Niekiedy, aby otrzymać kredyt na wysoką kwotę, bank może wymagać od nas poręczenia lub współkredytobiorcy, którego dochody mogą pomóc nam w uzyskaniu kredytu o satysfakcjonującej wysokości.

Kim jest współkredytobiorca i jakie są jego obowiązki?

Współkredytobiorcą może być każda osoba, nawet spoza naszej rodziny. Warunkiem, aby zostać współkredytobiorcą jest posiadanie zdolności kredytowej. Jeśli zdecydujemy się zaciągnąć kredyt z inną osobą, to bank będzie traktował dochody oraz koszty utrzymania rodziny, czy też inne zobowiązania kredytobiorcy i współkredytobiorcy łącznie. Co więcej, kredytobiorca wraz ze współkredytobiorcą wspólnie i solidarnie odpowiadają za spłacanie zadłużenia. Oznacza to również, że w przypadku niewypłacalności jednego ze wspólredytobiorców, bank sięgnie po należności od współkredytobiorcy, który jest w stanie spłacić zadłużenie.

Co daje nam skorzystanie z zaciągnięcia kredytu z inną osobą?

W większości szczególnie młodych ludzi, wzięcie kredytu wraz ze wspóredytobiorcą zwiększa ich szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Wielu młodych ludzi nie wykazuje dużych dochodów lub też nie posiada długiego stażu pracy, co utrudnia otrzymanie kredytu. Jednak, gdy zdecydujemy się na zaciągniecie kredytu wraz z inną osobą, nasze szanse się zwiększają. Wszystko dlatego, że bank bierze pod uwagę również dochody drugiej osoby, a jednocześnie zabezpiecza się przed brakiem możliwości spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę.

Kredyt hipoteczny a śmierć kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny, jest kredytem długoterminowym, który spłacamy nawet 30 lat. W życiu zaś zdarzają się nieraz tragiczne wypadki. Co w się dzieje z kredytem hipotecznym w razie śmierci kredytobiorcy? W przypadku kredytu samodzielnego, kredyt zaciągnięty jest tylko przez jedną osobę, która jest w pełni odpowiedzialna za spłatę zadłużenia. W przypadku śmierci takiej osoby następuje wygaśniecie umowy kredytowej z bankiem. Jednak bank, aby się zabezpieczyć, może zażądać należności z polisy na życie, jeśli takową posiadał kredytobiorca. Bank może również zwrócić się do spadkobierców majątku, na który został zaciągnięty kredyt, w celu spłaty pozostałej części zadłużenia. Aby uniknąć spłacania czyichś długów, najlepiej zrzec się spadku. Mamy na to tylko pół roku. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty przez więcej niż jedną osobę. W przypadku śmierci jednego ze współkredytobiorców, obowiązek spłaty zadłużenia przechodzi na drugiego wpsółkredytobiorcę oraz spadkobierców zmarłego. W tym przypadku również spadkobiercy mogą zrzec się spadku w ciągu pół roku, aby uniknąć spłaty zadłużenia.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu wraz ze współkredytobiorcą dla wielu z nas może okazać się jedyną możliwością, aby uzyskać kredyt hipoteczny o odpowiedniej wysokości. Współkredytobiorcą może być współmałżonek, rodzic, partner a nawet osoba trzecia, zupełnie z nami niespokrewniona. Dlatego też, jeśli znajdziemy osobę, która może być naszym współkredytobiorcą, nie wahajmy się, aby skorzystać z tej szansy na uzyskanie kredytu.