Profesjonalne środki grzybobójcze do zastosowań w ogrodzie i na polu uprawnym

Środki grzybobójcze są ważnym narzędziem do utrzymania zdrowych upraw i zabezpieczenia plonów.

Ale nie wszystkie fungicydy są takie same. Ich działanie może mieć duży wpływ na ich skuteczność. Wybór odpowiedniego produktu we właściwym czasie i spektrum chorób ma zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji ochrony upraw. Grzyby kontaktowe utrzymują się na powierzchniach liści i nie wykazują żadnej aktywności po zakażeniu, dlatego stosuje się fungicydy mające zapobiegać potencjalnym zakażeniom. W przypadku środków kontraktowych środki ochrony mogą zostać zmyte od deszczu lub zostać zniszczone przez światło słoneczne, co wymaga powtórnego zastosowania. Ponieważ nie poruszają się w obrębie rośliny, nowy wzrost nie jest chroniony. Aby skutecznie kontrolować działanie środków grzybobójczych, wymagane jest dobre pokrycie. Ogólnoustrojowe fungicydy są wchłaniane przez tkankę roślinną, aby zapewnić pewne działanie po zakażeniu. Lokalna aktywność ogólnoustrojowa, umożliwia rozprzestrzenianie się środka grzybobójczego i przemieszczanie się wewnątrz tkanki liścia w celu ochrony wewnętrznej i zewnętrznej. Spód liścia jest również chroniony. Środki grzybobójcze działające na układy ksylemowe zapewniają jeszcze większą kontrolę, ponieważ poruszają się w górę rośliny w tkance ksylemu, aby chronić nowy wzrost. Nowo rosnące liście muszą być bowiem także chronione. W przypadku środków kontaktowych, nowe części rośliny mogą nie być chronione wystarczająco. Najlepsze będą środki, które działają w oba opisane sposoby zapewniając roślinie optymalną ochronę. Wiele osób posiadające przydomowe ogródki stosuje fungicydy do malin jak również wielu innych krzewów i drzew, chronić właściwie cały nasz ogród. Najlepszy środek stosuje dwa tryby działania i ma działanie zapobiegawcze, lecznicze i zwalczające choroby grzybowe. Oznacza to, że kontroluje choroby na wszystkich etapach cyklu życia patogenu w przypadku chorób roślin.