Jakie są najpopularniejsze metody analizy finansowej?

Firmy, które są zainteresowane przeprowadzeniem analizy finansowej powinny pamiętać o tym, że istnieje kilka metod, z których można skorzystać. W chwili obecnej jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod jest analiza wskaźnikowa. Można wyróżnić również analizę zadłużenia, rentowności i aktywności.

Analiza wskaźnikowa – co trzeba wiedzieć?

Aby firma mogła swobodnie funkcjonować niezbędna jest oczywiście zdolność do systematycznego regulowania wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej, to grozi mu bankructwo. Dobrze prosperująca firma powinna posiadać taką ilość niezbędnych środków finansowych, aby móc terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązania. W modelu tym olbrzymią rolę odgrywa cykl konwersji pieniędzy.

Wskaźniki zadłużenia

Dobrze przeprowadzona analiza finansowa powinna pokazywać wszystkie zobowiązania. Mowa tutaj nie tylko o zobowiązaniach krótko, ale również długoterminowych. Do zobowiązań zaliczyć można wszelkie kredyty, pożyczki jak i również podpisane zobowiązania handlowe ze swoimi kontrahentami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Każdy dług prędzej, czy później trzeba spłacić, dlatego tez analizę zadłużenia wielu audytorów uznaje właśnie za poszerzenie analizy płynności finansowej. Wskaźnik wypłacalności informuje nie tylko o zadłużeniu danej firmy, ale również o jej zdolności do spłacenia zaciągniętych zobowiązań. Warto wspomnieć także o tym, że zadłużenie zwiększa wartość firmy i może być wykorzystane do uzyskania dodatniego efektu tzw. dźwigni finansowej.

Analiza rentowności

Jeżeli chodzi o analizę rentowności, to dostarcza ona firmie bardzo ważnych informacji na temat rzeczywistej kondycji finansowej. Analiza rentowności skupia się przede wszystkim na badaniu rentowności sprzedaży, aktywów i kapitałów własnych. Podstawowym celem każdej firmy jest generowanie zysków, dlatego też poszczególne wskaźniki odnoszące się do rentowności powinny przyjmować wartości dodatnie. Ogromną rolę odgrywają również wskaźniki wykorzystania majątku, a dokładniej mówiąc wskaźniki efektywności wykorzystanego majątku.

Artykuł powstał we współpracy z Narzędzie do analizy finansowej – eanaliza.pl