Ile trzeba zarabiać aby dostać kredyt hipoteczny?

Marzenie o posiadaniu własnych czterech kątów jest jednym z największych, jakie mamy. Realizacja tego marzenia jednak nie jest tak trudna, jak się może powszechnie wydawać – widać to po rozrastającym się bardzo dynamicznie rynku nieruchomości, na którym nie brakuje chętnych na oferowane lokale. Warunki kredytów hipotecznych w bankach są jednak twarde i dopiero ich spełnienie pozwoli na otrzymanie pieniędzy na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Najważniejsza jest zdolność kredytowa

We wszystkich przypadkach w pierwszej kolejności badana jest zdolność kredytowa kandydata na kredytobiorcę. Oznacza to, że bank będzie sprawdzał, czy twoje zarobki są wystarczające na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania oraz regularnego, terminowego spłacania zadłużenia, jakie chcesz na siebie wziąć. Dotychczas koszty przyjmowane przez banki na utrzymanie jednej osoby wynosiły 1400 złotych. Obecnie coraz częściej instytucje bankowe patrzą na te kwestie bardziej realnie i zakładają, że utrzymanie jednego członka rodziny kosztuje około 800 złotych i takie kwoty przyjmują w przygotowywaniu obliczeń. Oznacza to, że małżeństwo posiadające dwoje dzieci na swoje utrzymanie w miesiącu wydaje około2400 do 2600 złotych.

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Najprościej obliczyć zdolność na przykładzie. Czteroosobowa rodzina może starać się o udzielenie kredytu na trzydzieści lat w wysokości nawet 550 000 złotych, jeśli zarobki w rodzinie wynoszą 7 000 złotych netto. Warunkiem jest brak posiadania innych zobowiązań. Rata w takim przypadku wyniesie około 2600 złotych.

Trzyosobowa rodzina, zarabiająca netto 6 000 złotych, może otrzymać kredyt w wysokości 480 000 złotych, a miesięczna rata będzie wynosić 2 300 złotych. To wszystko oczywiście również liczone bez żadnych dodatkowych zobowiązań.

Jak poradzić sobie z kredytem

Bardzo ważne jest wcześniejsze upewnienie się, że stać naszą rodzinę na przyjęcie zobowiązania w proponowanej przez bank wysokości. Jeśli wydłużymy okres kredytowania, rata może drastycznie się obniżyć, a nasz domowy budżet nie ucierpi, jeśli przytrafi nam się jakieś mało spodziewane wydarzenie, niezbędny, większy zakup czy dalszy wyjazd. Warto również pamiętać, że bezpieczniej jest przyjmować niższe raty na dłuższy okres kredytowania, ponieważ banki nie mogą zabraniać ich wcześniejszej spłaty. Pod uwagę brany jest przez banki również rodzaj zatrudnienia – oczywiście najlepszą możliwą opcją jest umowa o pracę na czas nieokreślony.