Szkolenie z zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów Kraków

Zarządzanie zespołem nie należy do najprostszych obowiązków i związku z tym należy się do nich w odpowiedni sposób przygotować. Właściwe przygotowanie umożliwiają nam szkolenia z zakresu zarządzania zespołem. Szkolenia z zarządzania zespołem pozwolą nam na zrozumienie mechaniki działania zespołu. Podczas szkolenia dowiemy się jak motywować zespół, a także jak rozwiązywać trudne sytuacje. Zapamiętać należy, że szkolenia stacjonarne mają wielką zaletę, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.Poniżej prezentujemy listę trzech szkoleń, które umożliwią nam zdobycie wiedzy do właściwego zarządzania zespołem. 

Budowanie i zarządzanie zespołem w oparciu o model DISC D3

Powyższe szkolenie jest oferowane przez firmę GenWhy. Szkolenie jest oferowane dla osób, które zarządzają pracą zespołową oraz projektową. Szkolenie trwa dwa dni, za które zapłacimy 1490 złotych.Uczestnicy szkolenia uzyskują kompleksową wiedzę odnośnie komunikacji w zespole, rozwiązywania trudnych sytuacji oraz budowania odpowiedniej atmosfery w zespole. Szkolenie jest oparte w liczne gry, scenki, nagrania oraz analizę tych nagrań. Wszystko to sprawia, że szkolenie jest bardzo praktyczne, a nie teoretyczne. Dodatkowo całe szkolenie jest oparte na cyklu uczenia Kolba, zgodnie z którym wychodzi się zawsze od osobistego doświadczenia uczestników. Szkolenie oparte jest również o model DISC D3, który daje odpowiednie narzędzia do tego, aby w zespole mieć odpowiednich ludzi.

Szkolenie zarządzania zespołem firmy Schecters Szkolenia

Powyższe szkolenie jest kierowane do szefów zespołów, którzy chcą pozyskać umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem. Szkolenie trwa 2 dni i kładzie nacisk na rozwój umiejętności menedżerskich pozwalających na odpowiednie kierowanie efektywnością zespołu. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwali również na zarządzanie komunikacją w zespole i rozwiązywaniem trudności, jakie mogą wystąpić w pracy zespołu.

Szkolenie zrządzanie zespołem sprzedaży firmy Berndson

Powyższe szkolenie jest kierowane do osób, które zarządzają lub będą zarządzać zespołem sprzedaży. Szkolenie kładzie również nacisk na zarządzanie sprzedażą w nowej rzeczywistości biznesowej. Szkolenie trwa dwa dni i w przypadku formy otwartej kosztuje 2915,10 złotych za jedną osobę. Omawiane szkolenie w formie zamkniętej kosztuje 11033,10 złotych. Podczas szkolenia wykorzystywane są gry, symulacje, scenki, odgrywanie ról oraz różnego rodzaju ćwiczenia, które pozwalają na praktyczne ćwiczenie umiejętności. W ramach szkolenia omawiane są również techniki sprzedażowe, które pozwalają na realizację założonych celów sprzedażowych.