Jak zdrada wpływa na podział majątku?

Sytuacje, w których jeden małżonek zdradza drugiego, jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów nie tylko w Polsce. Po odkryciu prawdy droga jest w zasadzie jedna – rozwód. Nic dziwnego, że pokrzywdzona osoba chce w takiej sytuacji ugrać dla siebie jak najwięcej. Czy dzięki winie swojego małżonka ma na to szansę?

Długotrwały proces

Rozwody z udowodnieniem winy jednego z małżonków najczęściej są długie i bardzo skomplikowane. W przypadku zdrady rzadko zdarza się, żeby za powód rozwodu podawano niezgodność charakterów – osoba pokrzywdzona najczęściej chce obarczyć winą za rozpad małżeństwa drugą stronę. To nie wszystko – najczęściej w parze idzie również chęć zdobycia jak najwięcej, oczywiście kosztem swojego krzywdziciela.

Co dalej?

Jeśli jednej ze stron uda się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, następnym krokiem jest złożenie roszczenia alimentacyjnego, w którym wskazuje się roszczenia majątkowe związane bezpośrednio z winą drugiej strony. Takie wnioski pojawiają się szczególnie, kiedy jedna ze stron posiada znacznie większy majątek czy znacznie więcej zarabia, niż druga ze stron.

Podział wspólnego majątku a orzeczenie o winie

Wydawać by się mogło, że wskazanie winnego rozpadu małżeństwa będzie dobrą podstawą do wzięcia dla siebie na przykład większej części wspólnego majątku. To jednak niemożliwe, ponieważ nawet dowiedziona zdrada w żaden sposób nie wpływa na podział wspólnego majątku, a zdradzający nie dostanie z tego tytułu mniej niż druga ze stron.

Pozostałe kwestie rodzinne

Zasądzenie czy wydanie orzeczenia o winie względem jednego z małżonków nie ma znaczenia w przypadku innych omawianych w sądzie kwestii. Orzeczenie o winie jest w zasadzie samo dla siebie, ma wskazać winnego zaistniałej sytuacji. W chwili rozprawiania o innych kwestiach, takich jak opieka nad wspólnymi dziećmi oraz kontakty z nimi, a także sprawowanie władzy rodzicielskiej, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Podobnie będzie w przypadku rozprawy sądowej związanej z podziałem majątku – w każdej sytuacji sąd będzie starał się podzielić majątek sprawiedliwie między obydwu małżonków.

Równy i nierówny podział majątku

Jeśli nie pojawią się podczas rozprawy żadne dodatkowe wnioski, majątek zostanie od razu podzielony na pół między dwie strony. Nierówny podział majątku może być jedynie, jeśli we wniosku zostanie dobrze i wiarygodnie udokumentowane, jaki wkład miały poszczególne osoby w jego tworzeniu. Owe „ważne powody” mogą dotyczyć również zasad etycznych oraz norm współżycia społecznego.

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółowych informacji na tematy związane z podziałem majątku, rozwodem i sprawami rodzinnymi zapraszamy do krakowskiej kancelarii adwokackiej.